آپدیت تصاویر ماهواره ای علامرودشت در Google Earth و Google Maps

سرانجام پس از حدود شش سال تصاویر ماهواره ای نقاط زیادی از منطقه علامرودشت در گوگل ارث و گوگل مپ بروز رسانی شد. تصاویر جدید در بهار 1390 (6/5/2011) برداشت شده که نسبت به تصاویر پیشین که متعلق به زمستان 1383 (2/1/2005) بود، تغییرات بسیاری را نشان می دهد. البته تصاویر قدیمی همچنان در نرم… Continue reading آپدیت تصاویر ماهواره ای علامرودشت در Google Earth و Google Maps

Advertisements